Biography

  • Svenska
  • English
  • Français
  • Deutsch

1918
Född 22 juli i Stockholm.

1924
Efter föräldrarnas skilsmässa måste Christer dela sitt liv mellan två familjer.
Christers far är yrkesmilitär och stationerad på olika platser i landet.
Detta innebär ett kringflackande liv för en ung pojke mellan Stockholm, Boden, Eksjö och Göteborg.

1934
Hans far, major Fredrik Strömholm, begår självmord den 6 juni.

1935
Christer reser till Dresden första gången.

1936
Reser i Norge, Finland, Tyskland och Danmark. Tar körkort i september.

1937
Åker till Berlin och sen Dresden för att studera konst för professor Woldemar Winkler.
Han kommer i konflikt med Winkler om Paul Klee och andra förbjudna konstnärer från Bauhaus.
Han lämnar snart Dresden, flyttar till Paris.

1938
Han söker upp sin läromästare, den svenske konstnären Dick Beer
och bor med honom i Arles i södra Frankrike.
Konststudier i Florens, Rom och Paris. Bor i Marseille och Monte Carlo.
Återvänder till Sverige och studerar måleri för Otte Sköld och Isaac Grünewald i Stockholm.

1939
Resa till Tunisien. Gör militärtjänsten i pansarvärnet, juni -september.
Till Finland som frivillig i december.

1940-1941
Frivillig i Finska Vinterkriget vid bl. a Sallafronten och Märkäjärvi.
Åker med “grupp Conny” till Norge.
Tjänstgör som löjtnant i norska armen / Trondheim-Röros/.
Han ansluter sig till en svensk frivilligkår som kämpar mot tyskarna i Norge
och tjänstgör för den norska motståndsrörelsen i Stockholm.

1942
Hans styvfar Hjalmar Clason dör. Otte Skölds målarskola och landskapsmålning.

1943
Praktiserar som teaterdekoratör på Operan och Dramaten i Stockholm.
Arbete för tidningen SE.

1944
Grünewalds målarskola på vårterminen. Gör dansteckningar på Operan.
Redaktör för tidningen Svensk Danskonst.
Gifter sig med Ellen Lundström  i september. Arbete för den norska kurirtjänsten.

1945
Otte Skölds målarskola.
Skilsmässa från Ellen i november (Hon gifter sig med Ingmar Bergman)

1946
Gifter sig med Dagny (Fagrell) Andersson. Praktiserar som fotograf på Dagens Bild.

1947
Reser till Tunisien via Paris och Marseille i januari.
Får en son i april (Joakim).

1947-1956
Christer flyttar till Paris och skriver in sig vid Konstakademien.
Där upptäcker han storformatskameran och förstår att den fotografiska bilden ger
honom möjlighet att uttrycka sig på det sätt han önskat och sökt.
Han gör en serie konstnärsporträtt tillsammans med journalisten Louis Wiznitzer.
Han studerar också vid konstakademierna i Florens och Faenza i Italien.
Antar artistnamnet Christer Christian. Tar mest “grafiska” bilder under denna period.
Skaffar sig en Leica, en Linhof kamera och senare en Hasselbladare. Han blir medlem
i den tyska gruppen Fotoform för “subjektiv fotografi”, ledd av Dr Otto Steinert.
Deltar i utställningar tillsammans med andra medlemmar av Fotoform i Europa och USA.
Första utställningen är i 1951 i Saarbrücken.
Skilsmässa från Dagny i april 1951. Gifter sig igen i september med Inga Swederberg.

1956-1973
Fotografiskt arbetstema: “Dödsbilder”
Gör filmen Ansikten i skugga, tillsammans med Peter Weiss.
En 16 mm dokumentär om stamgäster på ölkaféer i Gamla stan i Stockholm.
Startar fotoundervisning vid Kursverksamheten på Stockholms universitet 1959.
Arbetar som guide på Riddarhuset.
Han lär känna och dokumenterar de transsexuella kring Place Blanche i Paris mellan 1958 – 1968.
Formulerar egna principer om den fotografiska bilden och myntar begrepp som “det befintliga ljuset”,
“tagningsögonblicket” och “personligt ansvar” när det gäller innehållet och användandet av hans bilder.

1958 
köper han en ruin i byn Fox-Amphoux i Sydfrankrike.
Arbetar som guide på bussresor till Spanien med Scandinavian Touring.
Vistas mycket i Barcelona och Palma de Mallorca.
Får en son till i oktober 1959 (Jakob) med sin fjärde fru Anna Clara.
Många resor till Frankrike och till Spanien med poeten Lasse Söderberg i början av 60-talet.
Gör konstnärsporträtt i Paris tillsammans med Pontus Hultén 1960.
Är i Japan nov-dec 1961. och i Hiroshima  jan 1963 samt i Tokyo dec 1963 – jan 64.
Reser till Indien, Kenya och Los Angeles 1963 samt till New York dec 1965 – jan 66.
Rektor för Fotoskolan i Stockholm1962-1974.
Tillsammans med Tor-Ivan Odulf, ansvarig för Dokumentärfilmskolan,
utbildar han över 1200 elever under denna tid. Många av dem är nu Skandinaviens ledande fotografer:
Anders Petersen, Dawid, Bille August, Gunnar Smoliansky.
Hans första stora utställning på NK i Stockholm äger rum 1965, “Till minnet av mig själv”.
Christer gör huvudrollen i Rune Hassners och Jan Myrdals klassiska TV film “MYGLAREN” 1966
Se filmen här.
Reser till Berlin 1967
Fotografiskt arbetstema: Verkligheten.
Reser till Moskva och Polen 1973.

1974-1982
Fotoskolan läggs ner.
Fotografiskt arbetstema: Privata Bilder
Han arbetar med surrealistiska polaroidbilder i storformat 1976-1977

1982-1993
Fotografiskt arbetstema: Tecken och Spår
Anders Birkeland gör 1984 filmen “Till minnet av mig själv “, en dokumentär om Strömholm.

1990-1993
Sonen Joakim dokumenterar Christer och gör ett porträtt av honom för SVT / “Blunda och se”.
Filmen sänds i SVT tre gånger 1996.
Regeringen utnämner Christer till professor i fotografi, 1993

1993-1997
Fotografiskt arbetstema: Golgata
Avslutar boken “101 Kloka ord” , en samling aforismer och arbetsanteckningar.

1998
Christer tilldelas 1997 års internationella Hasselbladspris.

1999-2000
Flyttar från Stockholm till Gerlesborg.
Han planerar och påbörjar arbetet med boken ” Testamentet”

2001
Fortsätter arbetet med “Testamentet” och flyttar tillbaks till Stockholm

2002
Avlider den 11 januari efter en längre tids sjukdom.

1918
Born on July 22, in Stockholm.

1924
After his parents’ divorce, Christer divides his time between two families.
His father is in the armed forces and stationed in various parts of the country,
so the young Christer leads a wandering life.

1934
His father Major Fredrik Strömholm, commits suicide on June 6

1937
Christer moves to Dresden to study art under Professor Waldemar Winkler.
They clash with Paul Klee and other forbidden artists from Bauhaus.
Christer soon leaves Dresden, moving to Paris.

1938
Seeks out his old teacher, Swedish artist Dick Beer, living with him in Arles.
Returns to Sweden to study painting under Otte Sköld and Isaac Grünewald, in Stockholm.

1939
Completed his military service with an antitank regiment.

1940
Volunteers to fight the Russians in the Russo-Finnish War.

1940-1945
Joins a Swedish volunteer corps to fight the Germans in Norway.
Later works for the Norwegian resistance in Stockholm.

1946-1956
Moves to Paris and enrolls at the Arts Academy. Discovers the large-format
camera and realizes that the photographic image offers the sort of possibilities
for expression that he has wished for and sought.
His first son Joakim was born in April 1947
Studies at the art academies of Florence and Faenza, in Italy.
Adopts the “nom d’artiste” Christer Christian.
Does a series of artist portraits and his own, very individual images.
Often with the journalist Louis Witznitzer.

1949-1954
Joins a German group of photographers called Fotoform,
working with  “subjective photography”, led by Dr. Otto Steinert.
Participates in exhibitions with other members of Fotoform,
in Europe and America.

1954-1964
Work theme: Images of Death.

1956
With Peter Weiss, he makes the film “Ansikten i skugga” – “Faces in Shadows”,
a 16mm documentary about old regulars at beer houses in Stockholm’s Old Town.
Starts teaching photography at Kursverksamheten,
the non-departmental courses program at Stockholm University.

1956-1964
Gets to know and photographs transsexuals in the area of Place Blanche in Paris.
Sets down his own principles about the photographic image, coining terms
such as  “existing light”, “exposure moment” and “personal responsibility”
regarding the content and use of his pictures.
His second son Jakob was born 1959.

1958
Buys a house in ruins in the small village Fox-Amphoux, in Provence.

1959-1963
Travels to Spain, Japan, India, America and Africa.

1962-1974
Director of Fotoskolan in Stockholm. With Tor-Ivan Odulf, who runs the
Dokumentärfilmskolan (The Documentary Film school), he trains over 1,200 students.
Many go on to become leading Scandinavian photographers as
Anders Petersen, Dawid, Bille August, Gunnar Smoliansky among others.

1964-1974
Work theme: Reality.

1974-1982
Work theme: Private Pictures.

1976-1977
Makes large-format polaroid pictures with surrealist content.

1982-1993
Work theme: Signs and Traces.

1984
Anders Birkeland makes Till minnet av mig själv (“Myself in Memoriam”),
a documentary about Strömholm.

1990-1993
His son, Joakim, makes a portrait of him for television,
Blunda och se (“Close your eyes and see”).
Swedish television broadcasts it three times during 1996.

1993
The Swedish government appointed him the title professor of photography.

1993-1996
Work theme: Golgotha.

1993-1997
Completes his book, Kloka ord (“Wise Words”),
a collection of aphorisms and work notes.

1998
Receives the international Hasselblad award for 1997.

1999- 2000
Plans and begins the book, “In Existing Light – A Photographic Testament”.

2001
Continues work on this book
Solo-exhibition at Galerie VU in Paris, curated by Christian Caujolle.

2002
Died on January 11 after a prolonged period of illness.

1918
Naissance le 22 juillet à Stockholm, en Suède.

1924
Après le divorce de ses parents, Christer doit partager son existence entre deux familles.
Le père de Christer, officier dans la Cavalerie suédoise, change souvent de lieu d’affectation en Suède.

1934
Son père, Fredrik Strömholm, se suicide.
1935
Echange d’étudiants à Sangerhausen, en Allemagne.

1937
Il part à Dresde pour étudier à l’école d’art du professeur Waldemar Winkler.
Il a un différend avec le professeur à propos de Paul Klee et des artistes interdits du Bauhaus.
Il quitte bientôt Dresde, déménage à Paris et poursuit ses voyages.
Etudes artistiques à l’Académie André Lhote à Paris et avec Otte Sköld à Stockholm.

1938
Il s’installe avec l’artiste suédois Dick Beer à Arles, dans le sud de la France.
Beer devient son mentor. Il effectue quelques brefs voyages en Espagne durant la guerre civile.
Etudie l’art à Florence et à Rome.

1939-1940
Séjourne à Monte-Carlo, Marseille, Paris et Tunis.
Il rentre en Suède pour accomplir son service militaire dans la division blindée de Göta Livgarde.
Il se porte volontaire pour la « guerre hivernale » en Finlande.

1940-1945
Affecté dans un corps de volontaires en qualité d’officier des Forces Alliées, il se bat contre les Allemands en Norvège. Il joue ensuite le rôle de courrier et de contact pour le mouvement de la résistance norvégienne à Stockholm. Après la guerre, il est décoré pour sa conduite en service commandé.

1942
Etudes de peinture avec Otte Sköld en Suède.

1943
Il travaille comme décorateur pour l’Opéra royal de Suède et le Théâtre dramatique royal.

1944
Etudes de peinture à l’Académie Libre, dirigée par les artistes suédois
Lennart Rodhe et Isaac Grünewald, à Stockholm.

1947-1956
Il déménage à Paris et s’inscrit à l’Académie des Beaux-Arts, où il découvre les possibilités
de la prise de vue photographique grand format et s’aperçoit que l’image photographique
peut lui fournir les moyens d’expression visuelle dont il a besoin.
Durant cette période, il habite une chambre de bonne au 4 ter Rue du Cherche-Midi, dans le 6e arrondissement.
Travaille comme chauffeur pour l’Aide Espagnole en France, afin d’assister les enfants de réfugiés espagnols.
Voyage en Afrique du Nord pour le musée ethnographique de Stockholm.
Etudie à l’école d’art de la Rue de la Grande Chaumière.
Il réalise une série de portraits d’artistes ainsi que d’autres photographies très personnelles.
Il étudie également la peinture à l’huile et le graphisme aux Académies d’Art de Florence et de Paris,
ainsi que la céramique à Faenza.
Utilise un pseudonyme pour signer son travail: Christer Christian.
Son premier fils, Joakim, est née avril 1947

1950-1953
Il devient membre du groupe allemand Fotoform pour « la photographie subjective »,
dirigé par Dr Otto Steinert. Il participe à des expositions avec d’autres membres
de Fotoform en Europe et aux Etats-Unis.

1954-1964
Sujet de travail: «Dödsbilder » (Images de mort).

1956
Avec Peter Weiss il filme Ansikten i skugga (Visages dans l’ombre), un documentaire tourné
en 16mm montrant les habitués des bistrots de la Vieille Ville de Stockholm.
Il commence à donner des cours de photographie à l’université de Stockholm
et il est nommé directeur artistique.

1956-1962
Il fait la connaissance des transsexuels qui fréquentent la Place Blanche à Paris
et commence à les photographier 1959.
Il formule ses propres principes relatifs au contenu et à la fonction de ses images,
forgeant les concepts de « lumière disponible » au moment de la prise de vue et
de « responsabilité personnelle » concernant le contenu et l’usage de ses propres images.

1958-1959
Il achète une bâtisse en ruine à Fox-Amphoux, dans le Var, en France.
Il travaille comme guide en Espagne.

1958-1960
Il travaille comme guide en Espagne pour le tourisme scandinave.
Son deuxieme fils, Jakob, est née 1959

1961-1963
Voyages au Japon, en Inde, aux Etats-Unis et en Afrique.

1962-1974
Il est nommé président de l’Ecole de Photographie à l’université de Stockholm.
Avec Tor-Ivan Odulf, le directeur de l’Ecole du Cinéma documentaire, il forme plus
de mille deux cents étudiants au cours de cette période.
Bon nombre de ces derniers sont aujourd’hui d’importants photographes en Scandinavie.
Par example, Anders Petersen, Dawid, Gunnar Smoliansky, Bille August.

1963-1965
Il travaille comme guide à Paris.

1964-1974
Sujet de travail: Bilder ur verkligheten (Images de la réalité).

1965
« Photographe de la décennie », élu par le magazine suédois FOTO.

1966 Joue le rôle du personnage principal dans le film de Jan Myrdal et Rune Hassner,
intitulé “Myglaren” (Le Pistonné).

1972-1979
Retourne en France pour habiter Rue Christine et ensuite Rue des Cannettes,
dans le 6e arrondissement de Paris, ainsi qu’à Fox-Amphoux, avec l’artiste Angelica Julner.
Voyage avec elle dans l’ancienne Union Soviétique et en Pologne.

1974-1982
Sujet de travail: Privata Bilder (Images privées).

1977
Il crée des images surréalistes sur des polaroïds grand format.

1978
Quitte Paris, rentre à Stockholm.

1982-1993
Sujet de travail: Tecken och Spår (Signes et Pistes).

1984
Le producteur de cinéma Anders Birkeland réalise « Till minnet av mig själv » (A ma propre mémoire),
un documentaire filmé en 16mm sur Strömholm.
Entame le projet Kloka ord (Sages paroles), un recueil d’aphorismes
et de notes de travail, avec l’actrice Ingalill Rydberg.

1985-1986
Prépare une grande exposition au Musée d’Art Moderne de Stockholm avec
les imprimeurs/assistants Håkan Elofsson et Örjan Kristenson.

1990-1993
Son fils Joakim réalise un documentaire pour la télévision suédoise avec le photographe Magnus Egler,
intitulé « Blunda och se » (Fermez les yeux et regarde), diffusé en avril et juin 1996.

1991-2000
Sujet de travail: Golgotha. Portraits abstraits de personnages de la Bible.

1993
Le titre de professeur lui est accordé par le Département de la Culture suédois.

1993-1996
Il achève son livre intitulé 101 Kloka ord (101 Sages paroles) et enchaîne aussitôt avec le suivant,
102 Kloka ord (102 Sages paroles) qui sort 2005.
Il reçoit le Prix International de Photographie 1997 de la Fondation Hasselblad.

1999-2000
S’installe sur la côte ouest de la Suède. Commence à travailler sur un livre intitulé « Le Testament »

2000-2001
Il continue de travailler sur deux livres: Le Testament et Phaidon 55.

2002
Il est mort 11 janvier après une longue maladie.

1918
Geboren am 22. Juli in Stockholm.

1924
Scheidung der Eltern, bald danach verheiraten sich beide Partner neu; Christer lebt wechselweise in beiden Familien.
Christers Vater ist als Offizier an verschiedenen Orten in Schweden, Polen und Rumänien stationiert.

1934
Selbstmord des Vaters.

1937
Reist nach Dresden, um an der Kunstschule von Prof. Waldemar Winkler zu studieren. Er überwirft sich wegen Paul Klee und anderer Bauhauskünster mit dem Professor, verlässt kurz darauf Dresden und geht nach Paris, von dort aus Reisen nach Italien, Monte Carlo, Marseille.

1938
Besucht in Arles seinen ehemaligen Lehrer, den schwedischen Künstler Dick Beer. Übernimmt Kurierdienste für die Republikaner in Spanien; sympathisiert mit den Anarchisten. Im Herbst Rückkehr nach Schweden, wo er bei Otte Sköld und Isaac Grünewald Malerei studiert.

1939-1940
Freiwillige Teilnahme am finnisch-sowjetischen Winterkrieg.

1940–1945
Schließt sich einer Truppe schwedischer Widerstandskämpfer an, die gegen die deutschen Truppen in Norwegen kämpft; übernimmt Kurierdienste und arbeitet als Verbindungsmann für die norwegische Widerstandsbewegung in Stockholm.

1946-1956
Geht nach Paris und immatrikuliert sich an der Académie des Beaux Arts; die Fotografie wird sein Medium. Fotojournalistische Arbeiten, Porträts von verschiedenen Persönlichkeiten aus Kunst und Kultur für das brasilianische Magazin Mania.
Kunststudien in Paris, Faenza und Florenz.

1949–1954
Mitglied der Gruppe fotoform unter der Leitung von Otto Steinert; nimmt unter dem Pseudonym Christer Christian an verschiedenen gemeinsamen Ausstellungen teil, u. a. 1951 in Saarbrücken an der ersten Ausstellung „Subjektive Fotografie“.

1952
Reise nach Spanien und Marokko. In den fünfziger Jahren auch Sommervertretung bei der schwedischen Bildagentur Reportagebild.
1954
Nimmt die Arbeit an Dödsbilder (Todesbilder) auf, bis 1964.

1956
Ansikten i Skugga (Gesichter im Schatten), Kurzfilm; Kamera und Regie (zusammen mit Peter Weiss)

Übernimmt von Peter Weiss einen Abendkurs an der Kursverksamheten (einer Art Volkshochschule für Erwachsene) an der Stockholmer Universität und unterrichtet dort „Fotografische Gestaltung“. Daraus entwickelt er zusammen mit seinem Freund Tor-Ivan Odulf eine Schule für Fotografie, die legendäre Fotoskolan.

1956–1964
Fotografiert die Transsexuellen an der Place Blanche in Paris.
Formuliert seine fotografischen Prinzipien: „available light“ (vorhandenes Licht), „exposure moment“ (Augenblick der Aufnahme) und „personal responsibility“ (persönliche Verantwortung).

1958
Kauft eine alte Ruine in der Nähe von Fox-Amphoux in der Provence und richtet sich dort eine Dunkelkammer ein. Während des Sommers Reiseleiter und Platzchef bei Scandinavian Touring auf Mallorca. Fotografiert viel.


1959-1963
Reisen nach Spanien, Japan, Indien, USA und Afrika.


1962–1972
Leiter der Fotoskolan. In dieser Zeit werden mehr als 1.200 Studenten an der Fotoschule ausgebildet.

1964
Fotografisches Arbeitsthema: Verkligheten (Die Wirklichkeit), bis 1974.

1974
Fotografisches Arbeitsthema: Privata Bilder (Private Bilder), bis 1982.

1976-1977
Arbeitet mit einer Grossformat-Polaroidkamera mit surrealistischen Inhalten.

1982-1993
Fotografisches Arbeitsthema: Tecken och Spår (Zeichen und Spuren).

1990-1993
Sein Sohn Joakim dreht über ihn das Portrait Blunda och se (Schliess die Augen und sieh) für das schwedische Fernsehen.

1993
Ernennung zum Professor für Fotografie durch das schwedische Kulturministerium.

1993
Fotografisches Arbeitsthema: Golgatha (bis 1996).

1993-1997
Stellt sein Buch Kloka ord (Schlaue Worte), eine Sammlung von Aphorismen und Arbeitsnotizen, fertig.

1998
Erhält den Hasselblad Award 1997.

1999–2001
Beginnt an dem Buch I befintligt ljus – ett fotografisk testamente
(In vorhandenem Licht – Ein fotografisches Testament) zu arbeiten.


2002
Starb nach längerer Krankheit am 11. Januar in Stockholm

Filme.
1956
Dreht unter dem Namen Christer Christian den Dokumentarfilm Ansikten i skugga (Gesichter im Schatten), zusammen mit Peter Weiss.

1966
Myglaren (Der Intrigant), Fernsehfilm von Rune Hassner und Jan Myrdal; Hauptrolle.

1983
Till minnet av mig själv (Erinnerungen an mich), Film über Christer Strömholm von Anders Birkeland und Bengt Åke Kimbré.

1996
Blunda och se (Schliess die Augen und sieh), Portrait von Joakim Strömholm über seinen Vater, Schwedisches Fernsehen.

You can enable/disable content protection from Theme Options and customize this message too.